Przebieg, jak i objawy poszczególnych chorób neurologicznych, są zróżnicowane. Często towarzyszą im jednak zaburzenia nastroju.

Często objawy wskazujące na depresję są w rzeczywistości wskaźnikiem innych schorzeń, w tym chorób układu nerwowego. Współwystępowanie depresji i chorób neurologicznych jest częste – tłumaczyć to można chociażby zaburzeniem równowagi neuroprzekaźników i organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym.

To jednak nie jedyne wytłumaczenie. Należy zwrócić uwagę, że pojawienie się ciężkiej choroby nie pozostaje bez efektu i odciska się na chorym.

Obniżenie nastroju może być też więc reakcją na chorobę, na spowodowaną przez nią trudną sytuację życiową i na konieczność odnalezienia się w nowej, często niepewnej sytuacji. Często obniżenie nastroju może być też efektem ubocznym stosowanej farmakoterapii.

Obecność depresji niekorzystnie wpływa na rokowania chorego, nie można więc zapominać także o jej leczeniu. Troskliwa opieka lekarzy obu specjalności pomoże choremu szybszym powrocie do sprawności.