Bardzo wielu ludzi decydujących się na rzucenie palenia, wybrało drogę do całkowitego zerwania z nałogiem poprzez zastąpienie tradycyjnych papierosów e-papierosami. Jeszcze do niedawna uznawane były one za mniej szkodliwe, jednak obecnie nie są postrzegane jako mniejsze zło palenia. Nie ma bowiem jednoznacznych wyników badań, które potwierdziłyby brak szkodliwości, czy też wpływu papierosów elektronicznych na zdrowie i życie ludzi.

Wybór e-papierosa jako pierwszego etapu walki z nałogiem jest jedynie przykrywką dla rozwijania się nałogu. E-papierosy można palić praktycznie wszędzie w związku z czym pali się ich więcej. Dodatkowo podobnie jak tradycyjne papierosy zawierają one uzależniającą nikotynę, w związku z czym nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek wyjściu z nałogu.

To jedynie zmiana, która nie prowadzi do wyzbycia się nawyku palenia. To tak naprawdę żadna walka z własnym uzależnieniem. Drogą do wyjścia z nałogu jest całkowite zaprzestanie palenia, zarówno papierosów tradycyjnych jak i elektronicznych.

Na drodze tej można napotkać wiele pokus w postaci widoku innych palących, stresujących sytuacji, czy towarzyskiego spotkania z palaczami. Należy być jednak konsekwentnym i nie opierać się namowom, by nie zatraci osiągniętych sukcesów.