Dzisiejsza rzeczywistość stwarza możliwości rozwoju niemal w każdej branży. Ostatnio obserwujemy znaczny rozwój technologiczny rolnictwa. Gospodarstwa ulegają modernizacji, wymienia się stary sprzęt i dokupuje nowoczesne maszyny rolnicze, a także stawia na edukację. Niosące za sobą korzyści zmiany coraz częściej przekonują rolników do działania w tym kierunku. Nowoczesny rolnik to taki, który nie tylko posiada odpowiednie i zaawansowane maszyny rolnicze.

Potrafi on także zaplanować cały rok pracy z wyprzedzeniem, oszacować niezbędne ilości nasion, nawozów, środków ochrony roślin czy innych oprysków. Jest w stanie także określić potrzeby magazynowania i sprzedaży produktów rolnych. Rolnik aby być na czasie musi wiedzieć co się dzieje na rynku, jakie są tendencje i prognozy. Powinien czytać pisma branżowe, doskonalić swoją wiedzę jak również próbować nowych rozwiązań w swojej pracy. Dobrym wyjściem jest także uczestnictwo w targach i wystawach maszyn rolniczych oraz seminariach poświęconych tematyce rolniczej.