Stwardnienie rozsiane jest jedną z bardziej znanych chorób neurodegeneracyjnych. Choroba atakuje komórki nerwowe ośrodkowego układu nerwowego – zniszczeniu ulegają nie tylko osłonki mielinowe komórek, ale także aksony. W wyniku degeneracji komórki nerwowe nie są w stanie prawidłowo przekazywać impulsów nerwowych. Częstość występowania choroby uzależniona jest od populacji i wynosi od 2 do nawet 150 przypadków na 100 000 ludności. Na chorobę zapadają najczęściej osoby młode, między 20.

a 40. rokiem życia. Nieznacznie częściej dotyka ona kobiet. Wśród objawów choroby zwraca się uwagę między innymi na problemy z utrzymaniem równowagi i zaburzenia motoryczne. Pojawiają się problemy z widzeniem i zaburzenia poznawcze.

Chorzy odczuwają też bolesność i przewlekłe zmęczenie. Pogorszeniu ulega też nastrój chorych. Przebieg choroby jest różny u poszczególnych osób – może być ostry lub łagodny. Wyróżnia się okresy zaostrzenia objawów i poprawy stanu chorego. Całkowite wyleczenie choroby nie jest obecnie możliwe, farmakoterapia pomaga jednak spowolnić jej rozwój.