Apopleksja, czyli udar mózgu, to choroba neurologiczna groźna dla życia. Udarem mózgu określa się kompilację objawów spowodowanych przez zaburzenie krążenia mózgowego. Udar może być spowodowany wylewem krwi do mózgu lub zatrzymaniem dopływu krwi. Mówimy wówczas odpowiednio o udarze krwotocznym lub niedokrwiennym. Osobami szczególnie narażonymi na wystąpienie udaru są osoby otyłe, nadużywające alkoholu, palące papierosy, cukrzycy, czy też osoby zmagające się z nadciśnieniem. Wśród czynników ryzyka wymienia się także choroby serca czy niedoczynność tarczycy.

Statystyki pokazują, że na udar częściej zapadają mężczyźni. Ryzyko udaru rośnie też z wiekiem – dotyka zwłaszcza osób po 55. roku życia. Osoba po udarze wymaga bezwzględnej i natychmiastowej hospitalizacji, gdyż apopleksja bezpośrednio zagraża życiu. W oczekiwaniu na przyjazd karetki należy ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej. Po przebytym udarze konieczna jest podjęta jak najszybciej i długotrwała rehabilitacja pacjenta, która ma na celu przywrócenie utraconych funkcji mózgu.