Osoba, która zarządza obiektami sportowymi i może odpowiadać za organizację imprez sportowych, to menadżer sportu. Jak nim zostać? Do wykonywania tego zawodu niezbędne są odpowiednie kompetencje i umiejętności, które można nabyć na specjalnych szkoleniach z zakresu teoretycznego i praktycznego. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin, który pozytywnie zakończony skutkuje wydaniem dyplomu i zaświadczenia, które stanowi potwierdzenie nabytych kwalifikacji zawodowych.

Uprawnienie do zarządzania obiektami sportowymi

Menadżer sportu, który zdobył odpowiednie zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach zawodowych, jest uprawniony do prowadzenia klubów sportowych, klubów rekreacyjnych, a także ośrodków sportu i rekreacji oraz tym podobnych obiektów. Większość ośrodków sportowych, które organizują konkursy na stanowiska kierownicze wymagają właśnie takowych uprawnień. Dyplomy dla osób, które ukończyły odpowiednie szkolenie z zarządzania obiektami sportowymi, są wydawane przez Rektora Polskiej Akademii Sportu. Owe dokumenty rejestruje się w bazie absolwentów.

Tematyka szkolenia z zarządzania obiektami sportowymi

Podczas szkolenia z zakresu zarządzania obiektami sportowymi poruszane są różne zagadnienia z tej dziedziny:

  • Omawiane są rodzaje obiektów sportowych, wpływ ich lokalizacji na funkcjonowanie ośrodka, kwestie prawne związane z zarządzaniem obiektem, a także warunki techniczne prowadzenia działań.

  • Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o kwestiach finansowych związanych z utrzymaniem obiektu sportowego, poznają inne metody na wykorzystanie ośrodka i możliwości rozbudowy oraz usprawnień obiektu.
  • Szkolenie dostarczy także wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i marketingu.
  • Takie szkolenie kierowane jest do osób, które chcą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest zarządzanie obiektem sportowym.

Jak zapisać się na szkolenie?

Gdzie szukać szkoleń z zarządzania obiektami sportowymi? Wiele informacji o szkoleniach na menadżera sportu dostępnych jest w internecie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową odpowiednie hasło, by pojawiła się lista szkoleń w różnych miastach. Możliwe są zapisy online, ale trzeba pamiętać, że zazwyczaj liczba uczestników na dane szkolenie jest ograniczona (np. 20 osób). Na danej stronie powinny pojawić się szczegółowe informacje o szkoleniu – kto może w nim uczestniczyć, do czego uprawnia pozytywnie zakończone szkolenie, czy wydawane są odpowiednie zaświadczenia, jaki jest koszt takiego szkolenia, gdzie i w jakim terminie odbędzie się kurs….